Sen – znaczenie w adaptacji emocjonalnej

Coś, co wyda nam się przerażające lub nieprzyjemne, nie pozostaje dla naszego mózgu niezauważone. W naszym mózgu tak zwany obwód limbiczny komórek i połączeń staje się natychmiast aktywny, gdzie przede wszystkim takie doświadczenia aktywują ciało migdałowate. Ośrodek ten, znajdujący się głęboko w strukturze mózgu, gdy odbierze informację o szokującym dla nas bodźcu, zachowuje się tak, jakby alarmował cały mózg. Aby ów alarm został wyłączony, niezbędny jest sen z prawidłowym przebiegiem fazy REM, w której to występują najbardziej żywe sny.

Naukowcy umieścili ochotników, którzy zgodzili się przystąpić do badania [1], w skanerze MRI wieczorną porą. Następnie zaprezentowano im specyficzny zapach, który wywołał u nich odrazę. Skany mózgu wykazały, jak uaktywniło się ciało migdałowate. Następnie ci sami uczestnicy spędzili noc w laboratorium, gdzie podczas ich snu mierzono aktywność mózgu za pomocą EEG oraz okazjonalnie wypuszczano ten sam, specyficzny zapach.

Muscle-Zone Sklep

Po tej nocy próbowano u ochotników znów wywołać negatywną reakcję emocjonalną, jednak z mniejszą już skutecznością. Obwody mózgowe przystosowały się z dnia na dzień, a ciało migdałowate nie zareagowało w takim stopniu, jak poprzednim razem. Zwłaszcza reakcja była najmniej nasilona u osób, które miały dużo spokojnego snu REM.

Pośród uczestników były również osoby z niespokojnym snem REM. U nich reakcja na bodziec była już inna. Obwody mózgowe nie dostosowały się we właściwy sposób z dnia na dzień i ciało migdałowate wciąż było pobudzone, jak przy wywołaniu stresu. I podczas gdy ekspozycja na zapach podczas snu pomogła zaadaptować się osobom z prawidłowym snem REM, u osób z niestabilnym snem REM pogorszyło to tylko sytuację.

Podczas snu spontanicznie odtwarzane są ślady pamięci z przeżyć poprzedniego dnia, trochę na wzór filmu. Spośród wspomnień dnia, konkretny ślad pamięci można było aktywować u uczestników, prezentując ten sam zapach, który był obecny podczas utworzenia nieprzyjemnego wspomnienia, w stanie czuwania. Tymczasem ślady pamięci korygowane są podczas snu – niektóre połączenia między komórkami mózgu są wzmacniane, inne osłabiane. Niespokojny sen REM zaburza te regulacje, które niezbędne są do powrotu do zdrowia i przystosowania się do stresu.

To odkrycie może mieć bardzo duże znaczenie dla około 2/3 osób z zaburzeniami psychicznymi, ponieważ zarówno niespokojny sen REM, jak i nadaktywne ciało migdałowate są cechami:

– zespołu stresu pourazowego (PTSD)

– zaburzeń lękowych

– depresji

– bezsenności

Osoby z PTSD przenoszą swoje traumatyczne doświadczenia na kolejny dzień. Osoby z zaburzeniami lękowymi biorą ze sobą największy strach, osoby z depresją przenoszą rozpacz, a ci z przewlekłą bezsennością napięcie.
Autorzy badania przewidują, że leczenie niespokojnego snu REM może pomóc w przetwarzaniu negatywnych emocji i wychodzeniu z powyższych zaburzeń.

Osoby, które borykają się z zaburzoną tolerancją bodźców stresowych i czują, że jakość snu jest obniżona, powinny rozważyć suplementację 5-hydroksytryptofanem (5-HTP). Jest to prekursor melatoniny, hormonu snu, który znakomicie wpływa na jakość snu.
W pewnym eksperymencie [2] z użyciem 5-HTP dawka 200 mg przed snem wpływała na jakość snu wydłużając fazę REM (z 5 na 53%) oraz skracając czas, w której sen był poza fazą REM.
5-HTP jest więc suplementem, który może poprawić jakość snu, a tym samym chemię mózgu w kontekście tolerancji stresu.

 

Referencje:

  1. Wassing R, Lakbila-Kamal O, Ramautar JR, Stoffers D, Schalkwijk F, Van Someren EJW. Restless REM Sleep Impedes Overnight Amygdala Adaptation. Curr Biol. 2019 Jul 22;29(14):2351-2358.e4. doi: 10.1016/j.cub.2019.06.034. Epub 2019 Jul 11.
  2. JWyatt […]. Effects of 5-hydroxytryptophan on the sleep of normal human subjectsEffets du 5-hydroxytryptophane sur le sommeil de sujets normaux. Electroencephalography and Clinical Neurophysiology. Volume 30, Issue 6, June 1971, Pages 505-509