Różnice między kannabidiolem (CBD) a tetrahydrokanabinolem (THC)

Zarówno kannabidiol (CBD), jak i Δ-9-tetrahydrokannabinol (THC) występują w konopiach indyjskich i są najlepiej zbadanymi kannabinoidami. Istnieją jednak znaczne różnice między nimi pod względem siły działania.

Czym różni się CDB od THC w kwestii działania na funkcje poznawcze?

THC jest głównym psychoaktywnym składnikiem marihuany. Może być spożyty, przyjęty podjęzykowo, palony, stosowany miejscowo, wdychany w postaci pary, wędzony, mieszany z żywnością, stosowany w herbacie, a nawet wykorzystywany dożylnie. Wiąże się z receptorami kanabinoidowymi w mózgu, co może wpływać na nasz umysł, funkcje poznawcze, a także pracę serca (może prowadzić do tachykardii).

Muscle-Zone Sklep

Ostre problemy poznawcze mogą być częstsze w przypadku stosowania THC. Zaliczamy do nich trudności w uczeniu się, zaburzenia pamięci roboczej i przetwarzanie emocjonalne. Z drugiej strony CBD może poprawić funkcje poznawcze (w tym pamięć) u osób, które używają konopi, ale nie u osób z zaburzeniami neurologicznymi lub psychicznymi.

Istnieją również pewne przesłanki, że niektórym ostrym problemom poznawczym (takim jak zaburzenia afektu czy pamięci) można zapobiec dzięki połączeniu THC z CBD u pacjentów neuropsychiatrycznych.

Zestawienie form kannabinoidów znajdujących się w konopiach

Czy efekty psychoaktywne są inne w przypadku THC i CBD?

Efekty psychoaktywne są proporcjonalne do częstości występowania stężeń THC i odwrotnie proporcjonalne do tych z CBD. Jest to ważne, ponieważ wiele nowszych odmian ma zwiększone stężenia THC i niższe poziomy CBD w porównaniu z wcześniejszymi odmianami konopi. W związku z tym nowsze badania mogą wykazywać większe upośledzenie funkcji poznawczych u osób długotrwale zażywających konopie indyjskie, ze względu na tę zmianę we względnych proporcjach. Przewlekłe stosowanie konopi indyjskich z wysokim THC,  a o niskim stężeniu CBD może powodować werbalne i epizodyczne upośledzenie pamięci.

Ciężkie objawy psychiatryczne występują w przypadku dużych dawek THC w schizofrenii, w tym halucynacji i urojeń, a także opornej psychozy, której nie można leczyć zwykłymi lekami przeciwpsychotycznymi. Zwykle THC wywołuje niepokój, który może stać się uogólniony i nieuzasadniony w ciężkich przypadkach.

THC jest aktywny, gdy stosuje się go w celu złagodzenia zespołu odstawienia morfiny. Natomiast równa dawka CBD wykazała brak efektu w tym przypadku.

Ten eksperymentalny dowód jest poparty badaniami obrazowymi, które pokazują ostre zmiany spowodowane przez THC i CBD w obszarach mózgu odpowiedzialnych za te funkcje.

  • THC osłabia aktywność w pewnych obszarach mózgu podczas zadania hamowania odpowiedzi, ale odwrotnie jest w przypadku CBD.
  • THC i CBD aktywują różne obszary łączności i przetwarzania w mózgu.
  • Z drugiej strony, dzięki przetwarzaniu bodźców słuchowych, THC zmniejsza aktywność w korze słuchowej w porównaniu z CBD.

Działanie przeciwbólowe

Nie ma dużej różnicy w stopniu złagodzenia bólu za pomocą THC lub CBD, w porównaniu z placebo.

Największy wybór legalnych produktów z CBD, można znaleźć w sklepie Muscle Zonie

Czy THC lub CBD mają działanie przeciwzapalne?

Zarówno THC, jak i CBD zmniejszają szybkość produkcji i uwalniania cytokin prozapalnych z komórek mikrogleju eksponowanych na bakteryjny lipopolisacharyd. Jednak CBD zmniejsza również aktywność szlaku NF-KB, co jest ważne w regulacji transkrypcji genów zaangażowanych w stan zapalny. Ponadto zwiększa poziom aktywności STAT3, czynnika transkrypcyjnego, który ma tendencję do przywracania ciała do stanu przeciwzapalnego. Te działania nie są widoczne w przypadku THC.

Czy THC lub CBD wpływają na poziom lęku?

THC i CBD mają przeciwne działania, jeśli chodzi o przetwarzanie strachu w ciele migdałowatym i innych powiązanych obszarach mózgu. THC zwiększa uczucia i objawy lęku i pobudzenia autonomicznego, podczas gdy odwrotnie jest w przypadku CBD, co czyni go dobrą substancją przeciwlękową.

Interakcje

CBD hamuje metabolizm THC, powodując wzrost poziomu tych ostatnich w niektórych badaniach na szczurach. Stwierdzono obecność THC we krwi i mózgu szczurów, którym podawano tylko CBD. Podczas gdy THC powodowało całkowitą bezruch u szczurów, doustne CBD powodowało jedynie łagodny hiperlokomocję. Jednakże, nie było wiele wpływu na zachowanie indukowane THC w wyniku podawania CBD.

Podsumowując

Istnieje niewielki, ale sugestywny materiał dowodowy, który należy śledzić, aby udowodnić, że wstępne leczenie CBD lub jednoczesne podawanie może zapobiec wielu skutkom podawania THC na funkcje poznawcze u ludzi. Badania te mogą pomóc w określeniu optymalnego stosunku THC / CBD, przy którym lek staje się korzystny dla użytkownika w różnych stanach chorobowych, zarówno fizycznych, jak i neuropsychiatrycznych.

Bibliografia:

  1. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0091305785901224
  2. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6042662/
  3. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2804319/
  4. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5435777/
  5. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29129557