Rola witaminy D w zdrowiu psychiki oraz utrzymywaniu pamięci

Nowe badanie opublikowane w czasopiśmie „Trends in Neurosciences” może wskazywać powiązanie pomiędzy ilością witaminy D a zdrowiem mózgu oraz tym, jak niedobór tej witaminy rzutuje na powstawanie zaburzeń psychicznych, wliczając w to depresję czy schizofrenię.

Ponad miliard osób na naszym globie dotkniętych jest poważnym niedoborem witaminy D. Jest też znane powiązanie pomiędzy niedoborem witaminy D oraz zaburzeniami kognicji [1]. Niestety dokładny mechanizm wpływu witaminy D na struktury mózgu nie jest sprecyzowany na ten moment, stąd pozostaje niezrozumiałym jak niedostateczna ilość wit D3. generuje zaburzenia psychiki.

Muscle-Zone Sklep

Autorzy cytowanego badania [2] odkryli, że witamina D wpływa na jakość „rusztowania” komórek mózgu, które nazywane jest siecią perineuronalną. Owa sieć tworzy silną, wspierającą strukturę wokół pewnych neuronów, a tym samym stabilizują połączenia, jakie te komórki tworzą z innymi neuronami.

Naukowcy wyeliminowali witaminę D z żywności myszy poddanym eksperymentowi. Po 20 tygodniach obserwacji u tych myszy zaczęto odnotowywać zaburzenia pamięci oraz zdolności do nauki względem myszy.

Zauważono, że u tych myszy zmalała wyraźnie ilość sieci perineuronalnych w hipokampie – ośrodku mózgu krytycznego dla procesów pamięci długotrwałej i przestrzennej. Nastąpiło również wyraźne zmniejszenie zarówno liczby, jak i siły połączeń między neuronami w tym regionie.

Badacze twierdzą, że witamina D pełni bardzo istotną funkcję w zapewnieniu stabilności sieciom perineuronalnym i gdy spada poziom witaminy D owa sieć łatwiej ulega degradacji pod wpływem działania rozmaitych enzymów. Ostatecznie taki stan rzeczy powoduje utratę połączeń pomiędzy neuronami i spadek funkcji kognitywnych.

Hipokamp może być najbardziej dotknięty niedoborem witaminy D, ponieważ jest znacznie bardziej aktywny niż inne obszary mózgu. Ciekawym jest, że w badaniu zaobserwowano większą degradację struktur po jego prawej stronie. Degeneracja prawej strony hipokampu odpowiada za takie choroby psychiki, jak schizofrenia, a także powstawanie poważnych luk w pamięci czy zaburzenia postrzegania rzeczywistości.

Odpowiednie stężenie metabolitu witaminy D – 25(OH)D3 – we krwi wynosi 50 nmol/L [3]. Zapewnienie właściwej podaży tej witaminy (czy to z czynników żywieniowych, suplementacyjnych czy też z promieniowania UVB) może w znaczącym stopniu ograniczyć powstawanie chorób zakwalifikowanych jako neuropsychiatryczne oraz pozwolić utrzymać ośrodki odpowiedzialne za pamięć we właściwym stopniu sprawności.

 

 

Referencje:

  1. Ibrar Anjum, Syeda S Jaffery, Muniba Fayyaz, Zarak Samoo, Sheraz Anjum. The Role of Vitamin D in Brain Health: A Mini Literature Review. Cureus. 2018 Jul; 10(7): e2960.
  2. Mamun Al-Amin, Robert K. P. Sullivan, Nyoman D. Kurniawan, Thomas H. J. Burne. Adult vitamin D deficiency disrupts hippocampal-dependent learning and structural brain connectivity in BALB/c mice. Trends in Neurosciences 19/02/2019
  3. Paul J. Veugelers,* Truong-Minh Pham, and John Paul Ekwaru. Optimal Vitamin D Supplementation Doses that Minimize the Risk for Both Low and High Serum 25-Hydroxyvitamin D Concentrations in the General Population. Nutrients. 2015 Dec; 7(12): 10189–10208. Published online 2015 Dec 4. doi: 10.3390/nu7125527