Co czyni kobiety bardziej podatne na depresję?

Z depresją kobiety zmagają się prawie dwukrotnie częściej, niż mężczyźni, ale odkrycie jednej z zależności która reguluje tą tendencję zajęła nauce sporo czasu. Naukowcom udało się odkryć mechanizm w mózgu, który jest aktywowany przez stres, a przy tym pośrednio kontrolowany przez testosteron, będący u mężczyzn dominującym hormonem płciowym.

To co wyróżnia owe odkrycie, to nie tylko identyfikacja nowego obwodu, jak mówią sami autorzy badania, ale także obserwacja i potwierdzenie, w jaki sposób wpływa na różne zachowania kobiet i mężczyzn. Co wydaje się dość dziwne, to to że wiele badań na modelach zwierzęcych dotyczących obwodów obejmujących zachowania związane z depresją nie obejmują kobiet. Luka ta istnieje pomimo różnic płciowych w kilku obszarach mózgu związanych z depresją, w tym w hipokampie.

Muscle-Zone Sklep

W celu wypełnienia tej luki informacyjnej, naukowcy skupili się w swoim badaniu na obwodzie hipokampu wykorzystując do tego celu gryzonie. Zauważyli oni, że aktywność badanego obwodu była znacząco niższa u samców myszy niż u samic, gdzie usunięcie testosteronu u samców spowodowało, że myszy te zaczęły wyrażać zachowania typowe do depresji.

I odwrotnie stało się, gdy samicom myszy wprowadzono testosteron. Ich obwody neuronalne stały się mniej podatne na stres, w takim sensie że ulegały mniejszemu pobudzeniu pod wpływem negatywnych emocji, a zachowania gryzoni mniej przypominały odczuwanie przez nie depresji.

Ci sami badacze mówią, że nawet najlepsze leki przeciwdepresyjne nie mają do końca poznanego wpływu na obwody w mózgu. Tym bardziej jest to istotne odkrycie, gdyż dotyczy ono odnalezienia konkretnego obwodu neuronalnego, który choć powiązany jest z zachowaniami seksualnymi, to może mieć również zastosowanie w celach terapeutycznych u ludzi.

 

W przypadku ciężkiej depresji leczenie może być rozwiązaniem nieuniknionym, lecz jeśli zauważasz u siebie skłonność do takich myśli jak poczucie braku rozwiązania w danej sytuacji, ogólne przygnębienie, niechęć do wykonywania ulubionych czynności, może być to wynik niedoborów Twojego organizmu, którym przypisuje się w literaturze naukowej większą skłonność do depresyjnego samopoczucia. O jakich niedoborach mowa?

Witamina D3.
Właściwy poziom tej witaminy we krwi, będący na poziomie >30 ng/ml wspiera zdrowie psychiczne. Wynika to z jej wpływu na integralność struktur neuronalnych mózgu. Hipokamp może być najbardziej dotknięty niedoborem witaminy D, ponieważ jest znacznie bardziej aktywny niż inne obszary mózgu. W pewnym badaniu [2] dostrzeżono negatywne zmiany w wyniku niedoboru witaminy D3 w częściach mózgu, które powiązane są ze schizofrenią, a także powstawaniem poważnych luk w pamięci czy zaburzeniami postrzegania rzeczywistości.

Kwasy tłuszczowe omega-3
Mowa konkretnie o kwasach EPA i DHA, a zwłaszcza EPA. Okazuje się, że to kwasy tłuszczowe EPA są w gruncie rzeczy odpowiedzialne za odporność na bodźce stresowe i zachowanie równowagi psychicznej, ale musi być ich odpowiednio dużo, bo około 1000-2000 mg na dzień – wtedy, jak wykazało badanie [3], można zaobserwować większą odporność na występowanie depresji.
W pewnym badaniu [4], w którym ochotnicy skarżyli się na lekkie stany depresyjne, podaż kwasów tłuszczowych omega-3 (w ilości 1000 mg EPA i 400 mg DHA przez 12 dni i przez 9 dni placebo). Naukowcy posłużyli się skalą depresji Becka (opiera się na 21 pytaniach, gdzie maksymalnie można uzyskać 63 punktów i im wynik jest wyższy, tym większe nasilenie zaburzeń psychicznych) w ocenie nasilenia depresji uczestników – zarówno przed przystąpieniem do eksperymentu, jak i na sam jego koniec. Osoby, które przyjmowały suplement uzyskały spadek punktacji ze średniej 16 na 11, co w skali punktacji oznacza, że z lekkiej depresji ich stan poprawił się do normalnego.

 

Ref:

  1. Androgen-Dependent Excitability of Mouse Ventral Hippocampal Afferents to Nucleus Accumbens Underlies Sex-Specific Susceptibility to Stress.
  2. Mamun Al-Amin, Robert K. P. Sullivan, Nyoman D. Kurniawan, Thomas H. J. Burne. Adult vitamin D deficiency disrupts hippocampal-dependent learning and structural brain connectivity in BALB/c mice. Trends in Neurosciences 19/02/2019
  3. Sublette ME, Ellis SP, Geant AL, Mann JJ. Meta-analysis of the effects of eicosapentaenoic acid (EPA) in clinical trials in depression. J Clin Psychiatry. 2011 Dec;72(12):1577-84. doi: 10.4088/JCP.10m06634. Epub 2011 Sep 6.
  4. Annie T.Ginty, Sarah M.Conklin. Short-term supplementation of acute long-chain omega-3 polyunsaturated fatty acids may alter depression status and decrease symptomology among young adults with depression: A preliminary randomized and placebo controlled trial. Psychiatry Research Volume 229, Issues 1–2, 30 September 2015, Pages 485-48